2014. január 22.

Szülőknek Nevelőknek!

Így szeresd a gyermekedet!

Tedd a Bibliádba ezt a levelet, és ha gyermekedért imádkozol, ne feledkezz el azért könyörögni, hogy:

1. Hited soha meg ne rendüljön a gyermek Atyjában, akié gyermeked, a teremtés, és a megváltás jogán. Akinek célja van vele - s veled. S, hogy megérts ezt a célt, amit Ő tűz ki gyermeked elé - és nem te.

2. Hogy hosszú tűrő türelmed soha el ne fogyjon gyermekeddel szemben. Hiszen Ő is eltűr téged. hogy tudj újrakezdeni, el nem fogyó szeretettel szeretve!

3. Tudj – várni! Várni újra és újra várni: a megfelelő pillanatra a nevelésben olyan türelemmel, ahogy az Atya várakozott a tékozló fiúra.

4. Hogy mindig megtaláld az Ő segítségével a megfelelő szót és cselekvést minden alkalommal, s éppen akkor, amikor kell! Hogy ne mondj, cselekedj se többet, se kevesebbet, mint kell. Nem később és nem előbb, mint amikor kell.

5. Hogy soha ne ingadozz az Igében, ha szól gyermeked felől!

6. Megtaláld mindig a megfelelő büntetést, s elkerülhessed azt, ami nem csak többet árt, mint használ, de amit Ő sem cselekednék!

7. Tudj megbocsájtani kevés szóval, vagy szó nélkül – bocsánatért esdve és bocsánatot nyerve.

8. Adjon elég időt gyermekedhez, s te ezt az időt ne használd másra.Hogy megismerd Őt „legalább” úgy, mint földedet, állataidat.

9. A gyermek hibáit elsősorban magadban keresd, mert majd mindig bűntársak vagyunk, hiszen tőlünk „örököl”, lát, hall és les el mindent.

10. Nevelés közben – te is nevelődjél. Ha kell – gyermeked által. Mert mindig az a nevelő, gyermek és szülő közül, aki közelebb van Krisztushoz. S nem egyszer a gyerek áll, közelebb Őhozzá.

11. Hogy megismervén a gyermekedet – örömmondó, evangélium hirdető szülője legyél. Mert az evangélium – örömhír! Csak így emelheted át testi, lelki nehézségein. Csak így gondol majd rád szeretettel, akkor is, ha már nem leszel e testben.

12. Hogy a hosszútűrő türelem és szeretet mellé adjon megértő tapintatot, hogy megérezzed: fájdalomszerzésre nem szabad fájdalomszerzéssel, dacra dühvel, neveletlenségre gorombasággal, szívtelenségre hidegséggel válaszolnod. Mert a hasonló csak fokozza a hasonlót, míg a szeretet felold. Az öröm: gyógyít. A jóság fölemel. Mert Jézus is így cselekednék!

13. Hogy mindig le tudd győzni magad, amikor úr akarsz lenni. Az Úr helyett. Hogy bálvány ne légy otthonodban. Hogy soha el ne felejtkezzél: Néki növekedni kell, neked pedig alábbszállnod.

14. Vegye el a kaszárnyahangot és beszédet, hogy megtanulhass Jézustól röviden, világosan, melegen, szívvel beszélni – gyermekeddel.

15. Hogy gyakran legyen erőd az I. Korinthusi levél 13. részében leírt szeretet himnuszának mérlegére tenni szülői szeretetedet, mert ez az Ige. Jézus azonnal megmondja az így kérdezőnek: hol a baj. De azt is – újra meg újra – hogy a mi nevelésünk első sorban: szolgálat. Mégpedig mentő – szolgálat. Odamentés az Orvoshoz, Jézushoz, aki meg is tudja menteni gyermekünket. Az örök életre, velünk együtt.

Dr Gyökössy Endre


Szülőknek Nevelőknek!

Szülőknek Nevelőknek!
Adobe PDF file, kB
2014. január 22.