2013. október 13.

Kisköri presbiteri találkozó Pakson

A paksi református gyülekezet rendezte meg a kisköri presbiteri találkozót október 13-án. Összesen 33-an vettünk részt rajta: paksról illetve a kisköri egyházközségekből presbiterek és lelkészek.

A templomban kezdtünk, ahol egy igen színes, változatos áhítatban és bizonyságtételekben volt részünk. Lenkey István tiszteletes nyitotta meg az alkalmat köszöntőjével majd igefelolvasással és imádkozással folytatta. Az éneklés és igemagyarázat után egyház-szociológiai elemzést hallhattunk illetve láthattunk a kivetítőn: képet kaptunk arról, hogy nagyjából az elmúlt 10 év alatt hogyan és milyen mértékben változott országos szinten a történelmi egyházak taglétszáma és látogatottsága. Általános jelenség, hogy csökkenő tendenciát tapasztalunk. A lelkipásztor ezért hangsúlyozta, hogy mennyire fontosak az evangelizációs és az ún. előszoba alkalmak, ahonnan a gyülekezethez csatlakozókat és megtérőket remélünk. Ebben fontos a presbiterek munkája és képzése is. Mészáros Gáborné Kati mondott személyes tapasztalatokat a presbiteri munkáról, azon belül a presbiteri hétvégék alkalmairól. Kiemelt helyen szerepelt az ifisek, ifjú konfirmandusok megtartása. Róluk készült rövidfilmet láthattunk, ahol a fiatalok jól érzik magukat az egyház közelségében és programjain. Hivrik Bálint ifjú tett élő bizonyságot a mikrofon mögött arról, hogy számára a konfirmáció után is mennyire fontos az imádkozás és az egyházi élet. Lenkeyné Teleki Mária lelkészasszony felszólalásában kiemelte, hogy szükség van olyan alkalmak útnak indítására, ahol a résztvevők elsősorban a szeretet nyelvét tapasztalják meg, és ezáltal kerülhetnek kapcsolatba a gyülekezettel és így Istennel. Ilyen pl. a baba-mama klub vagy a filmklub.

Újabb kisfilmeket nézhettünk meg, immár az Alfa-kurzus és a Cursillo alkalmak gyülekezetünkben kézzel megtapasztalható, áldásos hatásairól. Több interjút is hallhattunk, amiben elmondták, hogy ezen programok segítségével kerültek igazán kapcsolatba Istennel és megváltónkkal, Jézussal, vagy éppen hitükben elmélyültek. Erről Gócza Leventéné Nelli mondott részletesebb, személyes beszámolót az Úr asztalánál.

A meglévő gyülekezeti tagok hitéletének ápolásának egyik igen fontos állomása a bibliakörök. Nálunk 8 kör is működik, Istennek hála. Ezzel kapcsolatban Homonnai Zoltánné Vilike bibliakör vezető mondott személyes élményeket.

Az előadások után kiscsoportos beszélgetés keretén belül oszthattuk meg gondolatainkat. Az elmondásokból kiderült, hogy vannak gyülekezetek, ahol kipróbálták az új evangelizációs alkalmakat (pl. Alfa tanfolyam, Cursillo) és nagyon tetszett nekik, van ahol még nem próbálták ki, illetve van olyan, ahol készülődnek, szeretnének beindítani, de nincs még hozzá kellő erőforrás, eszköz (pl. dunaföldvári református gyülekezet). Imádkozzunk értük kérve mindenható Urunkat, hogy áldja meg terveiket! A beszélgetés vacsorával és kötetlen együttléttel zárult a gyülekezeti teremben.

Jézus Urunk! Hálásak vagyunk az alkalomért és kérünk Téged, hogy hordozd szeretetedben egyházadat, teremts benne új lehetőségeket, melyek által a bővülés, mintsem a fogyatkozás útján járhatunk! Ámen.

Szénégető Szabolcs