2014. március 2.

Házasságheti Istentisztelet - bizonyságtétel

Február 16-án tartottuk a házasságheti istentiszteletet. Az alkalmon több, mint 150-en voltak jelen. Az Úr asztalánál Mészáros Gábor és Mészáros Gáborné Kati mondott bizonyságot házasságokról melyet most Gábor tollából olvashatunk.

  Hagyd örökül a szeretetet, mely magához öleli az utánunk következő nemzedéket is.Negyven éve kötöttünk házasságot, előtte 5 évig, az akkori szóhasználattal élve együtt jártunk, tehát 45 éve vagyunk fontosak egymásnak, 45 éve szeretjük egymást. Debrecenbe kötöttünk házasságot, melyből két fiú született, akik értelemszerűen már felnőttek.

   Debrecenben gyülekezettel semmilyen kapcsolatunk nem volt. Paksra kerülve találtunk meg a helyünket a paksi reformátusok szeretet közösségében. Most már elmondhatjuk, hogy megváltozott az addigi életünk. A hit, az ige olvasása, a gyülekezet, a mindennapjaink részévé vált. Hálásak vagyunk érte Istennek.

   A betegség nagy próbatétel az életünkben. Isten, és a gyülekezet nélkül nem is tudjuk, hogy hogyan lehet ezt megélni. (A nehéz időkben mindig azt éreztem, hogy a gyülekezetből viszem az erőt a kórházba, mondja a Kati).

   Most már van segítségünk, van reménységünk, vannak barátaink, és olyan közösségünk ahol együtt megélhetjük hitünket, ahol együtt szolgálhatunk. Igen, a szolgálat nagyon fontos lett nekünk. Ezáltal kiteljesedhetünk, és hálát adva dicsőíthetjük Istent.

   Hogy mi az életre szóló házasság titka…….? Tudjuk, hogy semmi sem épít olyan bensőséges kapcsolatot, mint a szeretet szavai, de mi nem vagyunk tökéletesek.

   Az Efézus 4.26-ban ezt olvassuk: „Ha haragusztok is, ne vétkezzetek: a nap ne menjen le a ti haragotokkal” Ezt is nagyon jó megfontolni. A 128. Zsoltár 3-4 versében pedig az áll, hogy „feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő: gyermekeid olyanok az asztalod körül, mint olajfa csemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat”. Imádkozunk azért, hogy áldás lehessünk egymás életében!Soli Deo Gloria!