2014. március 2.

10 évesek vagyunk!!!

10 évesek vagyunk!!

   Istennek hálás szívvel írom le ezt a három szót: 10 évesek vagyunk.  2013. dec.15-én ennek örültünk, ezt ünnepeltük, és ezért adtunk hálát Istennek templomunkban.

10 évvel ezelőtt Zimányi József tiszteletes úr, a karácsonyi evangelizáció után visszahívott bennünket a templomba és házi csoportok, házi bibliakörök létrehozására bátorított minket. Az evangelizáció előkészítette a szívünket, nyitottabbak, befogadóbbak, tettre készek voltunk. Ott nyomban meg is alakult 3 bibliakör, vezetőstül, helyszínestül, időpontostul.

   Nem is tudtuk, hogy mi az a bibliakör? Mi lesz, mi lehet belőle?

 Pedig ezt a struktúrát, a házi közösségeket már az első keresztyének is alkalmazták. A templomban, a nagy közösségben, és a házi csoportokban a kis közösségekben éltek.  Az Apostolok cselekedeteiben olvassuk: napról–napra állhatatosan egy szívvel, együtt voltak a templomban és házanként együtt törték meg a kenyeret, dicsérték az Istent. „Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel”. Mi is tapasztaljuk, hogy ha nem is napról napra, de évről évre gyarapodik gyülekezetünk mind létszámban, mind hitben.

   10 évvel ezelőtt „lelkesek” voltunk, és most 10 év elteltével tapasztalhatjuk, hogy jó, hogy gyümölcsöt terem! Rajta van Isten áldása! Soli Deo Gloria!

   Jelenleg már 8 biblia körünk van. 70 taggal, heti rendszerességgel találkozunk.

Mi magunk nagyon sokfélék vagyunk, így bibliaköreink is sokfélék, színesek. Minden érdeklődő, bárki találhat egyéniségének, élethelyzetének megfelelő csoportot, barátokra, testvérekre közösségre lelhet. Közösségre Istennel és közösségre az emberekkel.

   Szeptemberben elfogadtuk a bibliakörök működési rendjét. Idézem ebből a bibliakörök célját.

A felolvasott ige, az igemagyarázat, a közös imádság és az egymás hite és bizonyságtétele általi lelki épülés segítése.

-         A tagok közötti lelki testvériség kialakulása, mélyülése, egymás segítése, támogatása.

-         A református egyház, azon belül a paksi református gyülekezet missziójának imával és tettekkel való segítése.

   Ennek a célnak a megvalósulásán munkálkodunk. Imádkozom azért, hogy minél többen legyünk odaszánt hívei, háznépe Istennek.

  „Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek” Ef.2.19

Molnár Klára