2014. március 10.

Hivatásgondozás

A presbiteri hétvégén egy új gyakorlati elemnek voltunk részesei. Két lelkipásztor és egyben szupervízor jöttek bemutatkozni: Sefcsik Zoltán szekszárdi evangélikus és Surányiné Réti Katalin nagydorogi református lelkészek.

   Az ismerkedés után felvilágosítást kaptunk arról, hogy mi is az a szupervízori tevékenység. A vendégelőadók a kissé szokatlan megnevezés helyett inkább a hivatásgondozás kifejezést használták, amely alatt alapvetően egy csoport munkájának elősegítését, hatékonyabbá tételét értik. Általa jobban megérthetjük mások gondolatát, esetleg problémáit, segít leküzdeni a felmerülő akadályokat a hivatás gyakorlásában. Ehhez szükséges a résztvevők aktív közreműködése, őszinte megnyilvánulása. Esetünkben a csoport a presbiterek, a hivatás a presbiterség.

   A hétvége után egy héttel folytattuk tovább a gyakorlatot, immár itthon, a gyülekezeti teremben. Egy fő kivételével mindenki jelen volt a presbitériumból (Szabó Zsuzsa testvérünk műtét miatt nem tudott jelen lenni). Az alkalmak játékosan, interaktív elemekkel zajlottak, majd az adott témában megbeszélésre került sor. Például feladat volt, hogy rajzoljon mindenki egy hajót, ami a presbitériumot jelképezi és helyezze el magát a tagokkal együtt valamilyen viszonyrendszerben, valamilyen szempont szerint. A végén mindenki elmondta, hogy mit jelent az ábrázolás a lapon, majd kérdéseket is fel lehetett tenni. A kérdések kapcsán egyre inkább mélyebb gondolatok, érzések, vágyak kerültek elő.

  Számomra két fontos dolog szűrődött le, egyik, hogy habár különbözőek vagyunk, de a célirány egységes, a másik, hogy a beszélgetés által jobban megismerem a másikat, a másik személyét, szándékát. Ezek pedig egy csoport munkájánál fontos „információk”.

   Azt gondolom, hogy elkezdtünk járni egy utat, melynek még az elején vagyunk, és később tudunk majd egyre tisztábban rálátni a csoportra és hivatásunk ember-ember kapcsolat működésének mibenlétére. Természetesen mindezt az Úr Jézus Krisztus szeretetteljes, ölelő kezében.

Szénégető Szabolcs