2014. március 13.

Gondolatok a Böjtről

   Elgondolkoztam azon, milyen is az igazi böjt. Lehet, ezzel nem írok újat, de ha egy valakit sikerül útra indítani, nem volt hiába, hogy le is írtam. Ilyenkor többnyire az ételek korlátozását tekintjük böjtnek.

Amikor bizonytalan vagyok egy kérdésben, a Bibliából kapom meg a választ. Ésaiás próféta könyvében az 58. rész 6-7 versében. Máté 6,16 -17-18-ban, és még számos helyen. Azok a rossz dolgok, amelyektől nem tudunk szabadulni bilincsben, és megkötözve tartanak. Szorít, fáj! Még is, oly nehezen szánjuk rá magunkat, hogy megbocsássunk annak, aki megbántott. Most itt az ideje, hogy a harag köteleit széttépjük! Annak is, hogy a káros szenvedélyek fogságából megszabaduljunk. Törjük össze minden rossznak a bilincsét! Törjük meg a kenyeret az éhezőnek, adjunk ruhát, akinek szüksége van rá. Látogassuk meg a betegeket, a magára maradt elárvult embereket, akiknek drága kincs a jó szó, mert ritka vendég ez náluk. Vigyük a szeretetet, mely beragyogja a szobát Jézus által, és Ő küldi szeretetét velünk a didergő hajléktalanhoz, akinek a betevő falatját adjuk oda. Ne mondjuk, hogy nem tudom, nem akarom, fáradt vagyok, most nincs időm!

Kérjük el imádságban hittel az erőt, és akarást. Kérjünk mi is bűnbocsánatot. Miért írtam, hogy mi is? Mert Jézus a kereszten már előbb kérte értünk a Mennyei Atyától.

Kérlek Uram, tégy minket kitartóvá e- 40 napos böjti zarándoklaton. Amit alázattal, bűnbánattal, a Te dicsőségedre teszünk. Ámen.

Csatlakozzunk, Teréz anya elhatározásához!

„Egy szívbéli „Igen” az Istennek, és egy kedves mosoly mindenkinek.”

Testvéri szeretettel, Homonnai Zoltánné