2014. szeptember 27.

Egyházmegyei presbiteri konferencia

Egyházmegyei presbiteri konferencia

2014. 09. 27-én a Tolnai Egyházmegye és a Presbiteri Szövetség megyei részlege oktatást szervezett a megye presbiterei, lelkészei számára. Az esemény házigazdája a Tamási Református Egyházközség, helyszíne a helyi Vályi Péter Szakképző Iskola aulája volt, ahol mintegy nyolcvanan jelentünk meg.

A konferencia áhítattal kezdődött, amelyet Szalai Géza, a házigazda gyülekezet lelkésze tartott. Témája: „Jézus Krisztus áldozata egyszer s mindenkorra érvényes” (Zsid 10:1)

Ezt előadás követte:Szerepek és valóság a közösségeinkben. Előadója Soltész Attila, a Baptista Teológia tanára Budapestről.

Hiányzik az a tankönyv, amely Istent bevonja a humán tudományokba, pedig Isten nélkül nem lehet az emberről érdemben beszélni. A világból ránk zúduló információtömeg foglalkozik a munkával, egészséggel, családdal, spiritualitással, de hol van az a hely, vagy tanóra, ahol kialakítják a világképünket? Régen ez a hely a templom volt. A mai világ teljesen be tudja fogni a gondolkodásunkat. A média totálisan tudja uralni a világról alkotott gondolkodásunkat (pl. Orson Walles elhíresült rádiójátékának hatása a Föld marslakók általi megszállásáról). Ha nem figyelünk, a média alapvetően meghatározhatja az ideáljainkat, (pl. a női ideál: 16 éves gyerek súlya, 23 éves felnőtt nőiessége, 33 éves anya érettsége és 40 éves férfi karrierje egyszerre), amelyek azonban teljesíthetetlenek. A teljesíthetetlenség miatt az emberek gyógymódokat keresnek, amelyeket a szakrális világ ajánl is: tanulás, pszichológia, szervezés. A felvilágosodás tanítása szerint gondolattal, rációval mindent meg lehet magyarázni. Csakhogy az ember nem racionális lény, ezt feloldandó jött a pszichológia (a tudattalan fogalmának megalkotása). Varázsigéje: ismerd meg magadat, és akkor meg tudsz változni. Igei megoldás: a valóság teljesen megváltozik, ha a Szentlélek működik. Az a kegyelem, ha el tudom engedni a saját elképzelésemet, és a Szentlélek vezetését tudom követni. A szent közösségben nincs függőség, nem egymást, hanem a Szentlélek utasításait követjük. A samáriai asszony története a Bibliából pozitív példa. Az asszony a Jézussal történt beszélgetés közben elkezdett gyógyulni és elkezdte követni a Szentlélek vezetését. Kihívta Jézushoz az egész várost, a tanítványokkal ellentétben, akik értetlenkedtek.

Konferenciánk a budapesti dr. Veresné Kovács Judit gyógypedagógus és pszichológus bizonyságtételével folytatódott. Megosztotta velünk, hogyan fordult meg és vett jó irányt élete a hitmélyítő alkalmakon kapott tanácsokkal, Isten segítésének kérésével, elfogadásával.

Ebéd után a megyéhez érkezett lelkészek bemutatása, bemutatkozása következett.

Egyikük, Harsányi Béla (Iregszemcse) elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni, a legközelebbi hasonló alkalmon remélhetőleg találkozhatunk vele.

Dancs Róbert (Bogyiszló) szintén távol maradt, helyette azonban felesége Dancs Edina, aki szintén lelkész, mutatkozott be. Elmondta, hogy Kárpátaljaiak, és nagy örömmel jöttek Bogyiszlóra, ahol szeretettel fogadta őket a gyülekezet.

Csomós Balázs (Fadd) vetítettképes előadással mutatkozott be, amelyben elmondta, hogyan lett a Dunaújvárosi gyülekezet ifi szolgálójából lelkész, és miképpen került Faddra, ahol hasonlóképpen az előtte szólóhoz, nagy szeretettel fogadták.

Fekete Zoltán (Alsónyék-Bátaszék) a cserkészetről tartott ismertetőt. Elmondta, hogy a cserkészet célja: a gyerekekből Istent ismerő, testileg-lelkileg egészséges emberek nevelése. A gyerekeknél a cserkészetben használatos katonás módszerek (fegyelemre nevelés) jól használhatók a közösség építéséhez.

A cserkészek két fontos szabálya:
1. fegyelmezi magát (uralkodik magán),
2. hallgat a vezetőre. A cserkészet ma leginkább a katolikus felekezetnél található meg, régebben azonban a protestáns felekezeteknél volt jelentősebb. A cserkészvezetőknek nagyon komoly kiképzésük van.

Földvári Bea cserkészvezető egy általa vezetett őrs történetét mesélte el. Előadásában jól követhető volt, hogyan változott meg egy inhomogén, egymást nem ismerő 12 fős kis csapat, hogyan vált közösséggé.

A konferenciát Marco de Leeuw van Weenen egyházmegyei missziói munkatárs zárta be. Köszönetet mondott az előadóknak, valamint a házigazda gyülekezetnek a szeretetteljes fogadásért, vendégségért. Bejelentette, hogy a legközelebbi alkalomra tavasszal kerül sor.

Kern Sándor

Fotók a konferenciáról: