2014. november 10.

Presbiteri hírek

Presbiteri hírek

Az október havi presbiteri gyűlésen a gyülekezetet érintő szokásos feladatok, programok megbeszélése mellett két olyan esemény is napirenden volt, ami nem mindennapos.

A presbitérium élt választási jogával, és szavazatokat adtunk le a következő tisztségviselőkre: esperes, egyházmegyei lelkészi/világi főjegyző, egyházmegyei főgondnok, lelkészi/világi zsinati rendes tag valamint lelkészi/világi zsinati póttag. Az egyházkerületi tisztségekre novemberben fog szavazni.

A presbiterválasztások óta két presbiter visszalépése miatt a három pótpresbiter közül Tihanyi Györgyné és Pap Norbert teljes jogú presbiteri mandátumot kapott a testülettől.