2015. január 2.

Advent idején

A paksi gyülekezet egy kisebb csoportja az SDG Családi Hotel és Konferencia Központban tartotta az elmúlt hétvégét karácsony előtti elcsendesedés céljából.

Dr. Molnár Klára kérdésemre egyszer modernizálta, s egyfajta lelki wellnesshez hasonlította az ehhez hasonló együttléteket, ahol kicsit kizárjuk a külvilágot. Az adventi várakozásban Jézus születésének történetével, karácsonyi áhítattal, kiscsoportos beszélgetésekkel töltöttük ezt a meghitt hétvégét. Vasárnap Fekete Károly református püspök igehirdetését hallgattuk meg, részt vettünk az Istentiszteleten Balatonszárszón, ami szép befejezése volt a lelki elcsendesedésnek.

Hajdú Zoltán Levente a szóládi gyülekezet lelkipásztora’ Advent_... de Ki is jön el?’ előadásában beszélt arról, hogy hová, miért, mikor jön el és kihez Jézus. Az Ószövetségből idézett, melyben ötszáznál több messiás várakozás van. Jézus történetét össze lehet rakni, Máté az evangéliumában utal rá, hogy milyen próféciák teljesedtek be. (Máté.2.15; 2.17.18;2.23) Ezs. 52. Lukács 7.28.3.) Ő a megváltó, a szabadító. Mit mond a bénának? Megbocsáttattak a bűneid. A hitünkre bízza. (János 11.27. Máté 16.)

Még az ellenségei is Őt tartják a messiásnak. ’Boldog vagy Simon, hogy felismerted…) Mert úgy szerette Isten a világot, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Egy igazságos, és kegyelmes Jézus jön el, nem tehetjük meg, hogy visszhang nélkül maradjon.

Püski Lajos, a debreceni gyülekezet lelkipásztora előadásában folytatja a gondolatsort. Kihez jön el? A mindenkori, a tőle elfordult emberhez is eljön. (Ezs. 55,7-8) Mindenkihez, az ellenkező irányba sodródottakhoz is eljön, hogy mindenki megtérhessen. Ne hagyjuk magunkat sodorni ideológia, anyagi dolgok, vagy megfélemlítés miatt. Az ember nem változott, de távolodik Istentől, aki megbocsát, ám haragszik a velünk született és a menet közben elkövetett bűnökért. Minden ember hívő, de nem mindenki keresztyén. Mindenki megtérhet. (Lukács 19.10. Márk 1.15.) Eljön napjaink keresztyén emberéhez is, hogy a megszentelődésben segítsen. A keresztyén embernek teljesítenie kell missziós feladatát. ’Nem arra születtünk, hogy magunkat legeltessük.’ Mi vagyunk a hírnökök, azzá kell válnunk. Az Úristen egy pályát készített a követői számára, s felülről ad segítséget. (Timóteus 2.45,Zsoltárok 21.)

’Betelt az idő és elközelített Isten országa: térjetek meg és higgyetek az evangéliumban.’

Jézus mondja:’ Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (Ján 14.6.)

Összeállította: Cs. Kocsis Éva

Képek az alkalomról: