2015. január 10.

Idősek látogatása adventben

Idősek látogatása adventben  

Adventi időszakban, ahogy szokott lenni, időseket látogatott meg gyülekezetünk. Több mint 50 helyre jutott el Urunk, Istenünk áldása, Igéje és egy kis jó kedv, mosoly, szeretet, mindezekhez mellékelve finomságokat és olvasni valót is. A látogatásokra bárkinek lehetett jelentkezni. Különlegessége most mégis abban rejlett, hogy be lettek vonva konfirmandusaink. A következőkben Gócza Levente presbiter idézi fel a képen látható Juci néni látogatását.

   „Juci néninél jártunk dec. 17-én délután az adventi látogatás során. Egy rövid beszélgetés és ima után Spiesz Levi olvasta fel az igét, a karácsonyi történetet Lukács evangéliumából. Mivel kiderült, hogy a konfirmációi előkészítőn tanulták a fiúk a 479. dicséretet, ezt énekeltük végig, aminek Juci néni nagyon örült. Beszélgettünk az adventi készülődésről, a családokban történtekről, és az elkövetkezendő napokról, a karácsony lényegéről.”

   Kérjük mindenható Urunkat, Istenünket, hogy gondoskodásával áldja meg időseinket is! Ámen.