2015. május 10.

Isten és az én kapcsolatom.

Hová jutott el Isten és az én kapcsolatom?

2015. május 17.-én vasárnap hárman állunk Isten színe elé egy közel 1 éves felkészülés után (alfa és béta tanfolyam után), hogy felkészítő lelkészünk, Lenkey István és az egész gyülekezet előtt tegyünk arról bizonyságot, hogyan ismertük meg Istent, hogyan fogadtuk el az Úr Jézust.

   Idén ismét Isten kegyelméből újra lehet konfirmációi ünnep a gyülekezetben. Mind a hárman arról tehetünk bizonyságot a Szentháromságba és Istenbe vetett hitünkről, s teszünk arra fogadalmat, hogy a református egyház élő, és szolgáló tagjaiként szeretnénk tovább élni. A konfirmáció megerősítést jelent. Isten megerősít bennünket abban, hogy személy szerint értünk is odaadta az Ő Egyszülött Fiát, személy szerint nekünk is bűnbocsánatot és örök Életet szerzett, ezzel együtt befogad az Ő mennyei országába, ha mi is befogadjuk Őt a szívünkbe és elfogadjuk mindennapjainkba. A konfirmáció megerősít, és Isten erőt ad a benne bízóknak, hogy bizonyságot tudjanak tenni Isten-gondoskodó szeretetéről. A megerősítés olyan értelemben is igaz, hogy a Krisztusban bízó ember megerősíti Isten és az egész gyülekezet közössége előtt, hogy Jézus Krisztushoz és az Ő megreformált anyaszentegyházához szeretne tartozni. Ilyen Istentől jövő örömteli megerősítésben lehet részünk május harmadik vasárnapján, amikor hárman: Eszter, Kata és én a Református Egyház teljes jogú tagjává válunk.

   Végezetül Istvánnak és Máriának üzenjük: „Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor,tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15,58.) Koczák Szendi.