2015. november 20.

Presbiteri találkozó Erdélyben

Presbiteri találkozó Erdélyben

   2015. november 20-án keltünk útra a Tolnai Református Egyházmegye képviseletében 17 fővel, a Kalotaszegi Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége szervezésében a 21-én tartandó Körösfői őszi konferenciára.

   A reggeli áhítatotakat a körösfői református templomban Sebestyén Ákos körösfői református lelkipásztor tartotta, az 1Korinthus 15:58 igehely alapján. Ebben az igében egy „megelőző kezelésről” olvashatunk, hogyan lehet egy gyülekezet életét a jó irányban megtartani. Felhívja a figyelmet arra, álljunk szilárdan, azaz éljünk Krisztussal közösségben. A naponkénti igeolvasás alapján a felismert igazság mellett alakítsuk ki úgy életünket, hogy ezáltal aktív keresztény életet éljünk. Isten dolgaiban Jézus Krisztus munkatársaként szolgáljunk ebben a világban. Áradjon belőlünk a szívből fakadó szeretet, legyen bíztató szavunk és segítőkészségünk a testvérek iránt. Az ige utolsó részben egyben a jövőre való bíztatás: „Tudván való, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban”.

   Csodálatos volt számomra a templomban hallgatni az éneklőket, akik mintegy 140-en voltak, ebből 100 fő lehetett férfi. Az istentisztelet után átvonultunk a Körösfői Református Ifjúsági Házba. Itt köszöntések hangzottak el Vincze Minya István esperes és Gál Máté, a megyei Presbiteri Szövetség elnöke részéről.

A köszöntések után előadást hallhattunk: „A presbitérium szerepe az egyházban” címmel, Kállay Dezső Kolozsvári Teológiai Intézet professzora tolmácsolásában. A felszólalás után négy csoportra lettünk osztva, hogy az elhangzottakat megbeszéljük, majd a csoportvezetők a lényeges hozzászólásokat összegezve megosztották a résztvevők előtt. Az értekezéseket követően átvonultunk a Körösfői Kultúrotthonba, ahol az erdélyi testvérek nagy szeretettel vendégül láttak bennünket finom ebéddel.

   Hálát adunk Istennek, hogy részt vehettünk a rendezvényen és kísérte utunkat.

        Pintér Ferencné, Kati.