2016. május 13.

Pünkösdi ráhangolódás!

Pünkösdi előzetes, pünkösdi ráhangolódás!

   Ezzel szólított meg és hívott meg bennünket Székely Brigitta hitoktatónk 2016.05.13-án a parókiára. Tudakozódásunkra, hogy mi lesz ez? „Interaktív bibliodráma” - hangzott  a rövid tömör válasz.  Nem kell készülni, nincs szükség különösebb lexikális ismeretre. Legyünk jelen! Szóval semmit sem tudtunk meg róla.

   És valóban a jelenlét volt a lényeg. Jelenlét most, és jelenlét a múltban. Volt egy kezdő játékunk, amellyel ráhangolódtunk, beleilleszkedtünk a mellettünk ülő testvérünk életébe, azonosultunk vele. Innen indultunk, kaptunk  lángot, hogy adjuk tovább, és innen indultunk tovább lélekben és gondolatainkban a múltba, a tanítványok lábnyomát követve, Jeruzsálembe. Ott voltunk, sőt, mi voltunk a tanítványok. Ott hallgattuk Jézus hozzánk intézett utolsó szavait, hogy „erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek egész Jeruzsálemben”. Álltunk „az ég felé nézve” és feszülten néztük, amint felemeltetett a mennybe.

   Együtt hallottuk kijelentését, hogy „ne távozzunk el Jeruzsálemből”, ezért együtt mentünk a felsőházba. Vártunk, és minden percben reméltük: most, most jön el Szentlélek! De nem jött. 10 napig kellett várakozni és közben mindenféle érzések gondolatok kavarogtak bennünk; hiányérzet, magány, szomorúság, üresség, kétség, remény és ígéret. Hívtuk. Megígérte a másik pártfogót és mi bízunk benne, de hátha mégse? Már elmúlt 7-8-9 nap. Mit tegyünk most? Gondolatainkat, érzéseinket - mint egykor feltehetően a tanítványok is - megosztottuk egymással. Tartottuk, vigasztaltuk, bátorítottuk egymást, nem adva helyet az ott leselkedő csüggedésnek.

Amikor hatalmas szélroham és zúgás kíséretében lángnyelvek formájában ránk is leszállt a szentlélek, mindnyájan tüzet fogtunk, ujjongtunk, énekeltünk. Világítani, melegíteni akarunk, Krisztust akarjuk hirdetni ünnepeken és hétköznapokon. A Pünkösd fénylik,  (bár mintha fakult volna napjainkban a karácsony és húsvét mellett), tüzet ad, világít, melegít, energiát ad. A Szentlélek, Isten harmadik személye ott van velünk és bennünk, segít nekünk ebben.

Dr. Molnár Klára