2016. június 12.

Felnőtt konfirmáció

Felnőtt konfirmáció

 

Az ifi konfirmáció után a felnőtt konfirmációra is sor kerül. Bőszné Szeremlei Szilvia, Hanol Ferencné Kern Ágnes és Túróczy Éva tettek bizonyosságot bibliaismeretükről és hittudásokról a szóbeli vizsga alkalmával lelkészeink és a presbitérium előtt, június 10-én.

A megmérettetést megelőzően hétről hétre találkoztak és sajátították el a hitbeli tudományt a felkészítő alkalomsorozatokon. Hosszú úton vannak tehát túl, a kitartó munka és Isten áldó jelenlétének köszönhetően most elköteleződnek gyülekezetünkhöz is a konfirmációs fogadalomtétel alkalmával.

A következőkben Túróczy Évával készült interjút olvashatjuk.

Hogy jutottál el a konfirmációig?

Az elvégzett Alfa-, majd Béta kurzus során olyan ismereteket kaptam Istenről, a bibliáról és a hitben élő közösséghez tartozásról, hogy feltámadt bennem a vágy, hogy Isten népéhez tartozhassak életem hátralévő részében.

A felkészülés során mi érintett meg a legjobban?

Azok a jelek, melyekből Isten megerősítette, hogy ebben a közösségben a helyem.

Az Istennel való kapcsolatodban hozott-e változást a döntés, hogy konfirmálni fogsz?

Igen, a véglegesség érzése; visszavonhatatlanul Isten szeretete és jelenléte az életemben.

Mennyire sikerül bekapcsolódni a gyülekezetünk életébe? Vannak-e esetleg jövőbeli terveid a közösséggel kapcsolatban?

Ez idáig a már említett Alfa és Béta kurzuson szereztem ismereteket, valamint a személyes ismeretség kapcsán láttam rá, hogy ki, milyen feladatokat lát el és miben vesz részt. Ezek megerősítettek abban, hogy szívesen részt vennék én is szolgálatokban, ha a gyülekezet is alkalmasnak talál, és méltónak a viszonylag kevés találkozásaink alapján.

Kérjük mindenható Urunkat, hogy áldja meg elhatározásukat és lelkének segítségével vezesse őket a gyülekezeti szolgálat útján, élő kövekként váljanak egyházunk építő tagjaivá!                                             Szénégető Szabolcs.


Felnőtt konfirmáció
Felnőtt konfirmáció