2017. január 18.

Egyházfenntartói járulék 2017.

Tájékoztatás

   Tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy a presbitérium elfogadta a tavalyi évre (2016.) vonatkozó zárószámadást és az idei költségvetést (2017.). Ezeken kívül az egyházfenntartói járulékot az alábbiakban határozta meg:

évi nettó jövedelem 1%-a, de minimum 8000 Ft.