2017. október 6.

Régiós ULTREYA 2017.szept.23.

KEDVES CURSILLOS TESTVÉREINK!

   A 2017-es paksi régiós Ultreya szeptember 23-án, egy szép, őszi napon került megrendezésre. Az Ultreyának a Paksi Református Gyülekezet adott otthont, nem meglepő módon, hiszen a gyülekezet – és így a résztvevők – igen sokan 2017-ben ünnepelték cursillós tagságuk 10. évfordulóját, a paksi gyülekezet első, több mint húsz fős csoportja 2007-ben Monoszlón vett részt Cursillón, és ekkor indult be a gyülekezet máig is tartó igen intenzív részvétele úgy a régiós, mint az országos cursillós munkában. A gyülekezet mindkét lelkésze szolgál rendszeresen Cursillókon, és a gyülekezeti tagok közül öten rektorként, húsznál is többen pedig más szolgálatokban segítettek vagy segítenek. A szeptemberi Ultreyát köszöntések és bizonyságtételek nyitották: először Tuba Éva beszélt arról, hogyan élte meg 10 évvel ezelőtt a Cursillót, és hogyan alakult az élete azóta, utána Kelemen János kapott szót, aki azon a „bizonyos”, tíz évvel ezelőtti Cursillón törzstagként szolgált, majd Baranyi Ákos, aki csupán egy hónappal ezelőtt, az ifjúsági Cursillón vett részt, és a nyári Csillagponton tért meg, mesélt arról, milyen változásokat hozott az életébe Jézus Krisztus. Ezt követően énekes dicsőítés, majd úrvacsorás istentisztelet következett. Az istentiszteleten Lenkey István paksi lelkész hirdette az igét a Dániel 11,32 alapján: „De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez.” az úrvacsora alkalmával Lenkeyné Teleki Mária ágendázott. Az istentisztelet után ebéd következett, majd az alapján, ki milyen színű szalvétát kapott, összesen 8 csoportra osztották a mintegy 110 résztvevőt. A majdnem 20 gyermek természetesen nem vett részt a csoportokban, ők a délelőtti programokhoz hasonlóan külön programon vettek részt. A csoportokban a résztvevők arról beszélgettek, kinek milyen változást hozott az életében a Cursillo, mi történt vele az örök negyedik napon, majd arról, hogyan sikerült a „bátor tetteket” a hétköznapi keresztyén élet megélésében megtenniük, végül pedig azon gondolkodtak, hogyan élhetnék meg még bátrabban a hitüket, melyek azok a dolgok, amelyek hátráltatják, és melyek azok, amelyek előre segítik őket a krisztusi úton. A beszélgetést imaközösség zárta. A délután második felében a paksi régió és a Paksi Református Gyülekezet mutatkozott be: Mészáros Gábor nem szavakban, hanem képekben mutatta be a régiót, majd Molnár Klára tartott egy érdekes történelmi ívű kiselőadást a vendégfogadó gyülekezetről egészen annak kezdeteitől. Végül Fodor Gusztáv tiszaszentimrei lelkipásztor bátorította a hallgatókat. Az alkalmat Görgey Géza kajdacsi lelkész áhítata zárta, aki az 1Kor 16,13-14 alapján újból bátorságra, férfias keménységre, kiállásra buzdította a jelenlévőket „Leonidasz rektor atya” példája alapján. Nagyon köszönjük a szervezést Vargáné Csató Ibolya főszervezőnek és két fő segítőjének, Kern Sándor paksi gondnoknak és Gócza Levente presbiternek. Köszönjük a gyerekvigyázók, az asztalnál szolgálók és az egyéb kisebb-nagyobb dolgokat intézők munkáját – nélkülük ez a nap nem lehetett volna ilyen jó. Köszönjük az IDM zenekarnak a jó hangulatú közös énekléseket. És köszönjük Urunknak a jó időt, a jó társaságot, a jó hangulatot és az egymás hitén felbátorodást. Legyen ezért a napért is Övé a dicsőség! De Colores! Görgey Etelka pálfai lelkészasszony.


ULTREYA 2017.szept.23.

ULTREYA 2017.szept.23.
mp3 file, kB
2017. szeptember 23.
Délelőtti istentisztelet, dicsőítés.

ULTREYA 2017.szept.23.

ULTREYA 2017.szept.23.
mp3 file, kB
2017. szeptember 23.
Délutáni elmélkedések, áhítat.