2017. október 14.

Presbiter jelöltek bemutatkozása

 

Presbiter jelöltek bemutatkozása

Bor Imre Vállalkozóként dolgozom. Cursillo, Alpha és Béta tanfolyamok után 2008-ban konfirmáltam a gyülekezetben. Az elmúlt 6 évben presbiterként szolgáltam. Igyekeztem vezetői tapasztalataimmal segíteni a közös munkában. Az újabb jelöltséget azzal fogadtam el, hogy balatonszárszói munkám 5 évig még sok távolléttel fog járni, így nem tudok annyit a gyülekezetben lenni, mint szeretnék. Vallom, hogy emberé a munka, Istené a dicsősség.

Feil Ferencné Isten kegyelméből 1996 óta vagyok presbiter. Nagyon szeretem Istent és szeretem a gyülekezetemet, ezért ha bizalmat kapok, szeretnék még szolgálni Neki és a közösségnek. Áldás Békesség!

Dr. Fodor Ágnes 1955-ben születtem.18 éve háziorvosként dolgozom a városban. Egy alfa kurzus során 9 éve találtam rá az egyetlen helyes útra, s azóta Jézus közelségében, hitben élek. Hiszem, hogy a közösségtől elkülönülve nem tartható életben a hit. Ezért fontos számomra a mi gyülekezetünkben lenni, közösséget vállalni a testvérekkel. Szívesen vállalok feladatokat is a gyülekezet életében. Számomra nagy megtiszteltetés  a jelölés, ezúton is köszönöm a bizalmat.

Gócza Levente Az elmúlt 6 évben, bízom benne, hogy Urunk akaratából és a gyülekezet bizalmából - melyet ezúton is köszönök - immár második alkalommal igyekeztem alázattal, legjobb tudásom szerint ellátni a feladatot. A szolgálat során a mindennapokban mindig éreztem a segítséget, amelyet imáinkban kértünk Istenünktől a feladatok végzéséhez. Eddig is az volt a célom, hogy munkámat úgy végezzem, hogy azzal Isten dicsőségét hirdessem, és a gyülekezetet segítsem. Ha megkapom a bizalmat a gyülekezettől, a következő években is az előzőek szerint szeretném szolgálni az Urat és a közösséget.

Imre István 12 évet szolgáltam a gyülekezetben, mint presbiter. Hogy ez az időszak mit adott? A gyülekezeti értékrendemet a helyére tette; teljesen másként látom közösségünket, mint 12 évvel ezelőtt. Feladataim: a temetőgondnokkal együtt a temető felügyelete és tisztán tartása valamint autóval az idős gyülekezeti tagok szállítása Istentiszteletre és haza. Hogy miért vállaltam a következő 6 évet? Mert szeretnék a gyülekezetben tovább szolgálni Isten dicsőségére!

Imre Istvánné Kővári Nagytiszteletű Úr szolgálata alatt kerültem a presbitériumba. Hálával tölt el, hogy részt vehetek a gyülekezet hitbeli erősödésében, és a vagyona gyarapodásában. Az én szolgálatom az odafigyelés a gyülekezet tagjaira. Részt veszek alkalmakon, segítek a takarításkor, és a főzésekben. A tőlem telhetőt szeretném a továbbiakban is Isten dicsőségére végezni.

Kern Sándor 1939-ben születtem Pakson katolikus családban. Katolikusnak kereszteltek, és katolikus hittant tanultam. Az élet hosszú időre elsodort Paksról, és csak 1980-ban tértem vissza, feleségemmel dr. Molnár Klárával, és András fiammal. Azóta itt élünk együtt. A református vallással feleségem révén kerültem kapcsolatba, aki reformátusként a hitben előttem járt. Ez a kapcsolat mindig szorosabbá vált, aminek eredményeképpen 2003-ban konfirmáltam. Egy évvel később megválasztottak presbiternek, és gondnoknak, 2011-ben ismét. Ha továbbra is megbíznak bennem, képességeim szerint lelkiismeretesen és Istenben bízva kívánom teljesíteni a feladatokat.

Kesztyűs László Pakson élek a családommal, három felnőtt gyermek édesapja vagyok. Első és eddig egyetlen feleségemmel harminc éve élünk házasságban. A paksi gyülekezetbe kb. 5-6 éve járok. Remek embereket ismertem meg, és nagy örömmel tapasztaltam, hogy akiket régebbről ismertem, itt újra találkoztunk. A nagyszüleimtől kapott vallásos nevelést egy „kis időre felfüggesztve,” remélem, hogy ebben a gyülekezetben hosszabb időre megnyugszom és boldog életre találok.

Kiss Zoltán 1974. november 16-án születtem Erdélyben. Idén volt a 30. évfordulója, hogy a szászrégeni református templomban konfirmáltam. Családommal együtt családtagként vagyunk jelen a paksi református gyülekezetben lassan több mint 10 éve. Ebből az időszakból az elmúlt 6 évben a presbitérium csapattagja lehettem, a megszokott zenekari szolgálatok mellett. Továbbra is erősíteni szeretném a presbitérium munkáját és szívesen részt vállalok a gyülekezetünk által fontosnak tartott egyéb külső szolgálatokban is.

Mészáros Gáborné Kati Isten kegyelméből immár a második ciklusban tevékenykedem presbiterként a gyülekezetben. Hálás vagyok, hogy ebben a közösségben  szolgálhatok. Én itt annyi szeretetet, törődést és annyi segítséget kaptam, hogy az elmondhatatlan. Azt érzem, hogy megtaláltam a helyemet. Boldog vagyok, hiszen most már nem vasárnapi keresztyénnek érzem magam. A presbiteri szolgálatot Isten különösen szép ajándékaként élem meg, és ezért kértem, hogy folytathassam.

Mező Imre Mező Imre vagyok, 29 éves, nős, és immáron egy gyönyörű kislány édesapja. Konfirmandus korom óta a paksi református gyülekezetbe járok, előbb Ifi, majd Bibliakör tagként. Isten kegyelméből négy éve vezethetem a fiatal Bibliakör csoportot. Meglepetésként ért a felkérésem a presbiteri tisztségre, amit először bizonytalanul, de nagy örömmel fogadtam és megtiszteltetésnek vettem. Imában kérem Urunk útmutatását, hogy az Ő keze vezessen eme szolgálatnak ellátásában. Amennyiben bizalmat szavaznak, legjobb képességeimhez mérten igyekszem Urunkat szolgálni. Isten áldását kívánom gyülekezetünk minden tagjára!

Mittlerné Kövér Éva Számomra Paks az a hely, ahol találkoztam Istennel, s naponként rácsodálkozom a teremtett világban az Ő dicsőségére. Hálás vagyok lelkészeinkért és gyülekezetemért, akik ezen az úton vezetnek, alkalmat teremtettek számomra is az Alpha, Béta, Gamma (Céta) és a Cursillo révén Jézussal való találkozásra, s akiken keresztül megláthattam, meghallhattam Őt magát. Köszönöm a testvéreket és a szolgálat lehetőségét. SDG!

Pap Norbert 40 éves, nős vagyok, két lánygyermek édesapja. Nejem Lilla révén kezdtem járni templomba, és a gyülekezeti rendezvényekre, ahol hamar megfogott a közösség összetartó ereje. Hitéletemben fordulatot az Alpha kurzus hozta, ahol az ismeretanyag által megismerhettem Istent, és az egész keresztyén élet lényegét, és Jézus Krisztust, aki értem meghalt a keresztfán. Azt követően a Béta kurzust is elvégeztem, mely esélyt adott a hitem mélyítésére, és felkészülést kaphattam a konfirmációra, így a felnőtt konfirmáción bizonyságot tehettem hitemről. Hálát adok az elmúlt hat év presbiteri szolgálatáért, igyekszem a tisztséggel járó feladatokat teljes mértékben ellátni a következő ciklusban is.

Szabó Zsuzsa vagyok, és 12 éve presbiter. Hálás vagyok Istennek, hogy ebben a gyülekezetben lehetek, és szolgálhatok. 11 éve a temetői gondnokságot látom el, és ez által nagyon sok embert ismertem meg. Ha bizalmat kapok a gyülekezet tagjaitól a következő 6 évre is, szívesen vállalom, és egyben kérem Isten vezetését és áldását a szolgálatomra.

Szénégető Szabolcs vagyok, a paksi református gyülekezet tagja. 12 évvel ezelőtt tértem meg egy istentiszteleti prédikáció alkalmával. Isten mutatott irányt a presbiterség felé, amit engedelmeskedve és örömmel fogadok, immár másodízben. Családommal, feleségemmel és három gyermekünkkel élünk Pakson az Úr csodálatos szeretetének köszönhetően. Isten áldását kívánom a következő presbitérium munkájára!

Sztankevics Ljudmila Oroszországban születtem, Asztrahány városában. Orosz vagyok. Moszkvában jártam egyetemre, és ott ismertem meg férjemet, Bor Imrét, akivel 1987-ben házasodtunk össze. Egy évet Budapesten éltünk, és Alexander fiunk születése után költöztünk Paksra. Lányaink, Julianna, és Annamária már itt születtek. Őket reformátusnak kereszteltettük. A gyülekezetbe kedves barátnőm, Molnár Klára hívására kezdtem járni, és itt ragadtam. Itt keresztelkedtem, és itt konfirmáltam. Ha bizalmat kapok, szívesen szolgálok a következő 6 évben is Isten segítségével!

Varga Lné Csató Ibolya „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket…” hihetetlen ezt érezni, tudni, hihetetlen nagyszerű dolog Isten akaratában lenni. Szeretném a magam esetlen módján ezt másoknak is megmutatni, megosztani ezt az örömöt, szeretetet. Megtanultam, megtapasztaltam, hogy mindez csak közösségben élhet, s fejlődhet, ezért szeretném segíteni gyülekezetünk épülését, lelki vezetőink munkáját, Isten dicsőségére.