2017. október 31.

Reformáció 500.

Reformációi ünnepségsorozat
2017. október 30. Erőn felüli szervezést és odaszánt előkészületet követően került sor Pakson, a Városháza előtti téren megrendezett városi, reformációi ünnepségre a reformáció 500. évfordulója alkalmából. A jeles eseményen közösen ünnepeltünk az evangélikus, baptista és pünkösdi testvéreinkkel. Külön öröm volt számunkra, hogy a katolikus gyülekezetből is ellátogattak a rendezvényre és közösséget vállaltak a megemlékezésből, az örömből és a reformáció áldásaként nyújtott mindazon örökségből, mely minden keresztény számára szellemi, lelki és életformáló hatással volt és ma is az.
A délután 15.00-kor kezdődő programsorozat számos lehetőséget kínált az odalátogatóknak a reformáció és a gyülekezetek megismerésére. Jó volt látni, ahogy az egyes felekezetek sátraikban megmutatták ötleteiket, kiállításaikat, melyekkel bemutatták a reformáció történelmét, a reformáció közösségét és egyházaikat. A programok, a közös kórus, a zenekarok, a köszöntők és az ökumenikus istentisztelet az összetartozás érzését, az együttlét örömét erősítették bennünk. Az ünnepi sátrak között mintegy 300 fő fordult meg, zárásként pedig, a fáklyás felvonulás alatt közel hatvanan énekeltük az evangélikus majd a református himnuszt az ünnepi menet közben. Csodálatos, megható és magaslatokba felemelő volt az egész alkalom, a mi mindenható, teremtő és megújító Urunk előtt! Istenért, és az ő Fiáért, Jézusért és Szentlelkéért legyen a dicsőség és a hála!
2017. október 31. napközben: Október 31-én a Budapest Papp László Sportarénában tartottak nemzeti megemlékezést a Reformációi Emlékbizottság, a magyarországi és a külhoni magyar protestáns egyházak. A magasztos ünneplés sorozatban az egyházak vezetői, ismert média személyiségek, közéleti képviselők, vezetők szólaltak fel. Az ökumenikus istentisztelet egyik igei alapja, mely egyben a központi rendezvény vezérfonala is: „Az igaz ember hitből él” Pál apostoli idézet volt. „…Az, hogy hitből élünk, azt jelenti, hogy úgy éltet minket Jézus Krisztus, mint gyümölcstermő fát a talaj. Krisztus megváltó szeretetéből élünk, akiben Isten testet öltött, eljött közénk, megváltott minket. A szabadítás mellett erőt is kapuk tőle, hogy életünket az Ő örökkévaló rendjéhez igazítsuk” hirdette Steinbach József református püspök. Amikor ettől a rendtől eltérünk, akkor van szükségünk a reformációra, a visszatérésre. Az ebédszünetben kiállítás-sorozatot tekinthettünk meg, majd 15.00-ig előadások és zenei programok zárták a nemzeti ünneplést.
2017. októbert 31. este: 31-én, este 18.00-kor ismét Pakson folytatódott a megemlékezés. A paksi evangélikus templomban reformációi istentiszteletre gyűltünk össze protestáns testvéreinkkel. A liturgia kezdetén gyerekek és ifisek elevenítették fel Luther történetét, majd az igehirdetésben az öt „sola” reformátori tanítás tárgya (szentírás, hit, kegyelem, krisztus, dicsőség) köré fűzték fel gondolataikat a felekezet lelkipásztorai. Az istentiszteletet, melyen részt vett a paksi katolikus plébános is, közös úrvacsorával zártuk. Hálásak vagyunk az Úrnak az reformációért, a közös ünneplésért, a felejthetetlen alkalmakért. Nagyszerű volt megtapasztalni a testvéri szeretetet, az ünnep örömét.

Felemelő volt látni azt, hogy ma az 500 éves reformáció nem a különválást kínálta, hanem az összetartozást protestáns és nem protestáns felekezetek között. Nem a szembenállást, hanem az együttélést. Nem a külön utakon való járást, hanem az egyfelé való odafigyelést és a keresztény élet közös felvállalását! Soli Deo Gloria!
Szénégető Szabolcs